ЗДО №42, ”Пролісок”, Вінниця
Вінниця, Вінницька область

Річний звіт про діяльність закладу

   

КЗ « ДНЗ №42 ВМР» на підставі рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 13.06.2002р №11741200000003016 має статус дошкільного навчального закладу. Здійснює свою діяльність, керуючись основними положеннями Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (2012р), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305),  нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів(затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), інших нормативно-правових актів.

Діяльність здійснюється на підставі чинного Статуту закладу .

Виробничі, навчальні, трудові та соціально-економічні відносини у колективі закладу регулює колективний договір на 2019-2022 роки (реєстрований номер 381 від 22.12.2018року), укладений на основі чинного законодавства України та на основі узгоджених інтересів працюючих і уповноваженого власником органу – адміністрації ДНЗ.

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 268 місць. Середнє відвідування складає 232 дітей. Функціонувало 12 груп.

Відомості

Показники

1

Кількість груп усього

12

 

раннього віку

3

 

дошкільного віку

9

2

Режим роботи груп:

 

 

12 годин

12

3

Кількість вихованців

377

4

Кількість педагогічних працівників

29

 

З них:

 

 

завідувач

1

 

вихователь-методист

1

 

фіз.інструктор

1

 

музичні керівники

2

 

вихователі

24

5

Мова навчання

українськ

 

 

Керуючись основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками працювали над створенням ігрового предметно-розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості.

 

Організація освітньо-виховного процесу в дошкільному закладі була спрямована на реалізацію пріоритетних завдань ДНЗ, при визначенні яких були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, аналіз результатів за 2018-2019 навчальний рік, можливості колективу, а саме:

- продовження роботи по забезпеченню фізичного , психічного і соціального розвитку дітей раннього віку( від 1 до 3 років) , їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище;

- удосконалення форм роботи щодо єдності сім’ї та дошкільрого закладу як умови успішного економічного виховання;

 - підвищення рівня правової освіти педагогів, дітей та іх батьків.

- продовження забезпечення наступності в  роботі з дітьми старшого дошкільного віку та учнями – випускниками нашого дошкільного закладу;

- забезпечення максимального  використання виховного потенціалу педагогів і родин у формуванні особистості дитини;

- спрямування роботи дошкільного закладу у літньо – оздоровчий період щодо створення умов для забезпечення оздоровлення , збереження життя дітей та подальшого формування їхньої життєвої компетенції.

Всі пріоритетні завдання , які ставив педагогічний колектив протягом 2018-2019  навчального року виконані.

Реалізація освітньо-виховних завдань за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років « Дитина» здійснювалась на засадах особистісно - орієнтованої моделі організації педагогічного процесу.

З метою вирішення завдань щодо підвищення освіти в умовах реалізації Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція) в дошкільному закладі у 2018-2019 навчальному році були проведені такі заходи : педагогічні ради «Правове виховання дітей дошкільного віку», «Формування шкільної зрілості випускників ДНЗ», »Соціально – економічній освіті – новий підхід», які розширили знання педагогів щодо системного підходу до правової освіти, до системи та завдань економічного виховання, формування шкільної зрілості дошкільників, підвищили рівень сформованості знань , умінь та навичок дітей всіх вікових груп з даних напрямків роботи. Інтерактивний практикум «Соціальна і фінансова освіта дошкільників» (керівник – вихователь – методист Конверська Т.Ф.) який поглибив теоретичні та практичні знання педагогів щодо основних завдань, форм та методів соціальної і фінансової освіти дошкільників, спонукав педагогів до впровадження в освітній процес економічноі програми «Афлатот». Підсумком роботи практикуму було засідання за круглим столом «Подорож в країну Економіки»

Творча група ( керівник - вихователь Сапун І.А.) працювала над темою «Виховання казкою» за методикою Л.Б.Фесюкової з метою розширення та поглиблення теоретичних та практичних знань педагогів щодо даноі технології.

Динамічна група ( керівник - вихователь – Гладка О.Б.) опрацювала «Освітню програму для дітей від 2 до 7 років Дитина». Під час проведення тренінгів, майстер – класів педагоги удосконалювали усвідомлення своєї життєвоі позиції з моральних та правових норм міжнародного стандарту, формували ефективні комунікативні уміння під час спілкування , що в свою чергу сприяло розвитку їх особистості. Перегляд відкритих показів, проведення консультацій підвищив педагогічну майстерність педагогів з правового та економічного виховання, про використання психокорекційноі казки у процесі підготовки дітей до шкільного життя  та пріоритетні напрямки виховання дошкільників. 

Темою самоосвіти молодих спеціалістів було поглиблене опрацювання освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина». Велику увагу педагоги надавали самостійному опрацюванню технологій побудови занять з художньо – мовленнєвої діяльності дітей за сучасними лінгвістичними підходами, розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання та розвитку самостійної художньої діяльності дітей різних вікових груп.

Педагоги, які були закріплені за міськими методичними об’єднаннями, школами, активно працювали, ділилися отриманою інформацією з колегами про цікаве й раціональне для застосування в педагогічній діяльності дошкільного закладу.

Для вирішення завдань, спрямованих на вдосконалення кваліфікації та професійної компетентності педагогів в дошкільному закладі були проведені різноманітні форми методичної роботи: масові (педради, педагогічні читання, інтерактивний – практикум,  відкриті покази занять, консультації, тренінги , майстер - класи), групові (робота динамічноі групи, наставництво) та індивідуальні (самоосвіта, докурсові та післякурсові завдання).

 Завідувачем Жарковою Т.С., вихователями Літвіновою Н.І., Александру Т.В., Гладкою О.Б., Западнюк І.С., Назаровою І.М., музкерівником Онещак К.С. були підготовлені відкриті покази організованої навчально-пізнавальної діяльності дітей, консультації, педагогічні читання, майстер-класи, тренінги. Всі заходи були підготовлені і проведені на  достатньому професійному рівні.

Протягом навчального року в дошкільному закладі проводилися конкурси:

 - підготовка груп до нового навчального року :

I місце - гр. №2 (вихователі Сапун І.А., Літвінова Н.І), гр.№ 3 – (вихователі Александру Т.В., Уралбаєва В.А.).

- «На краще предметно – ігрове, розвивальне середовище з економічного виховання дітей молодшого – старшого дошкільного віку» :

I місце отримала гр. №2 (вихователі Сапун І.А., Літвінова Н.І), IIмісце - , гр.№9(вихователі Назарова І.М., Гурська А.Е), III місце – гр.№10 (вихователі Мельник В.П., Гладка О.Б.),

МузкерівникиОнещак К.С, Нагорна Є.З. приймали участь у міському конкурсі «Колискова пісня», отримали диплом за участь у ньому. Хореографічний гурток «Усмішка» приймав участь у міському  фестивалі дитячоі творчості «Чарівна квітка», за виконання таночка «Стюардеса» отримали диплом. Діти та батьки приймали участь у міському  конкурсі «Зимова феєрія», за призове місце отримали Грамоту Департаменту освіти.

В зв’язку з призначенням на посаду молодих  вихователів  дошкільного закладу  у 2018/2019 навчальному році педагогам постійно надавалась теоретична та практична допомога як зі сторони адміністрації так і наставниками, що в свою чергу сприяло професійному становленню вихователівпочатківців Карабанова Ю.І., Уралбаєвої В.А.,Крамар М.В..

Проте є ряд питань , які потребують подальшого вдосконалення :

  • активізувати участь педагогів у проведенні міських методичних заходів різного рівня.
  • аналізувати (установлювати причинно - наслідкові зв’язки) та об’єктивно оцінювати свою педагогічну діяльність та діяльність колег;
  • підвищити професійну компетентність молодих педагогів

 Педагогічний колектив закладу постійно працює над створенням єдиного методичного простору з інноваційною діяльністю вихователів. Вихователі груп раннього віку №1,3,5(Панасюк В.П., Александру Т.В., Уралбаєва В.А., Западнюк І.С.,)  впроваджували програму І.О. Ликової «Формування естетичного ставлення і художніх здібностей в образотворчій діяльності», Емілії Шийко «Розвиток пізнавальноі сфери дітей 3- го року життя». Вихователі молодшої групи  №2 Сапун І.А., Літвінова Н.І. – технологію Г.С.Тарасенко « Естетико – екологічне виховання» та технологію Л.Шульги«Розвиток творчих здібностей дітей середньго дошкільного віку на заняттях з малювання». Вихователь середньої групи №7 Каленик Н.І. «Технологія побудови занять з художньо – мовленнєвої діяльності за сучасними лінгвістичними підходами» та технологію Л.Шульги « Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку на заняттях з малювання». Вихователі  групи №10 Мельник В.П., Гладка О.Б. - технологію К.Крутій «Використання опорних схем на заняттях з мовленнєвим навантаженням»та «Технологія побудови занять з художньо – мовленнєвої діяльності за сучасними лінгвістичними підходами».Вихователь старшої групи №9 Назарова І.М. - «Технологія побудови занять з художньо – мовленнєвої діяльності за сучасними лінгвістичними підходами»

Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні, сюжетно –динамічні заняття в залежності від освітніх ліній розвитку освітньої програми «Дитина», обраного напрямку, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей. Під час таких занять діти розкуті, емоційні, сприймають і вирішують різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на запитання, можуть самостійно робити висновки та узагальнення, висловлювати свої судження.  Проведення організованої діяльності дітей передбачало чергування різних видів діяльності і планувалось з урахуванням розумового та фізичного навантаження . Упродовж навчального року в групах дошкільного віку тричі визначались рівні компетентності дітей відповідно освітнім лініям  життєдіяльності, в групах раннього віку - по картках нервово – психічного розвитку.

 

В 2018-2019 н.р. дошкільний заклад відвідувало 90дітей старшого дошкільного  віку. Згідно Статуту  дошкільного закладу надаються потреби батькам дітей 5-6 річного віку у нагляді, оздоровленні, вихованні та навчанні дітей.

 У навчальному  закладі функціонує три групи старшого дошкільного віку.

 У річному плані роботи дошкільного закладу заплановані та проведені  заходи по організації роботи зі старшими дошкільниками :

- загальні збори «Підготовка до школи – головна вимога Закону України «Про дошкільну освіту»;

- групові батьківські збори «Формування дошкільної зрілості», « Подолання батьківських страхів перед школою». на яких батьки мали змогу переглянути інтегровані заняття «Моя мала батьківщина», «Подорож в країну Економіки», приймали участь у майстер – класі «Правове виховання дошкільників»;

- педрада «Формування шкільної зрілості випускників ДНЗ » , в ході якої був висвітлений  аналіз соціально-психологічної та емоційно-вольової готовності старших дошкільників до навчання в школі та їх  рівень опанування знаннями, вміннями та  навичками з участю вчителів початкових класів ;

- консультації для батьків майбутніх першокласників: « Формування дошкільної зрілості . Показники готовності дитини до школи»; «Подолання батьківських страхів перед школою»; 

- адміністрацією закладу постійно  проводиться вивчення стану організації життєдіяльності дітей ;

- аналіз успішності випускників дошкільного закладу 2019 року (травень);

- проведений  цикл занять «Я йду до школи», екскурсії до школи та шкільної бібліотеки;

- в групах створенні умови для розгортання творчої гри «Школа».

- проводилися конкурси дитячих малюнків « Школа майбутнього», «Якою я бачу свою школу»;

У методичному кабінеті систематизований матеріал по роботі з дітьми старшого дошкільного віку щодо  роботи з педагогами, батьками та дітьми.

Одним із пріоритетних завдань, над яким працює дошкільний заклад - удосконалення форм, змісту і методів взаємодії з батьками щодо набуття соціального досвіду вихованцями.

 Всі ці форми роботи сприяли забезпеченню високого та достатнього рівня готовності дітей до навчання до школи.

Пріоритетними у 2018 - 2019 н.р. були і залишаються здоров’язберігаючі аспекти, які допомагають у реалізації медико-педагогічного супроводу дитини. У 2018 - 2019 н.р. під постійним контролем було питання  відвідування дітьми дошкільного навчального закладу. Проводився моніторинг відвідування та роз’яснювальна робота з батьками з приводу безпричинного невідвідування.

Відвідування у середньому складало :

Ранній вік  : група № 1– 62% ,  № 3 – 60%, № 5- 61%

Молодший дошкільний вік : група № 6 – 78%, № 9- 60%, №11 – 78%

Середній дошкільний вік : група № 2 – 82%, № 4 – 85%, № 12 – 92%

Старший дошкільний вік група : № 7 – 87%, № 8- 86% № 10 – 90%

За даний період навчального року проблемою залишається відвідування ясельних груп, яка складає 62 %.  Однією із причин є захворювання дітей інфекційними хворобами, а це як наслідок карантинні заходи, період адаптації дітей до дошкільного закладу. Тому на майбутній 2019 -2020 н.р.  це залишається  одним із важливих питань 

Питання  підвищення рівня безпричинного відвідування дітьми дошкільного закладу систематично розглядались на нарадах при завідувачеві, аналізувалися  показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

Систематичним є медичний та методичний контроль за станом фізичного виховання, який відображався в картках контролю. Необхідно відмітити достатній рівень засвоєння дітьми основних рухів та підвищення їх емоційного стану.

Складовою життєвої компетентності кожної дитини, є, зокрема, вміння бути здоровою. Відповідно до вікових та психологічних особливостей кожної вікової групи вихователі давали інформацію еколого-валеологічного спрямування під час навчання дошкільників.

      Напрямки роботи на наступний рік:

- продовжувати  роботу як з педпрацівниками так із батьками з питань фізкультурно- оздоровчої роботи , здорового способу життя;

- систематично проводити роботу з батьками щодо підвищення рівня відвідування дітьми раннього віку дошкільного закладу.

 

 

Логін: *

Пароль: *