КЗ "ДНЗ № 42 ВМР"
"ПРОЛІСОК"

Графік засідань атестаційної комісії

ГРАФІК 

засідань атестаційної комісії КЗ «ДНЗ № 42 ВМР»

на 2023-2024 навчальний рік

з/п

Дата

засідання

План роботи

  1.  

20.09.2023

1) Ознайомлення з Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України 09.09.2022 № 805 (зареєстровано в Мінюсті України 21.12.2022 за №1649/38985).

2) Про створення атестаційної комісії КЗ «ДНЗ № 42 ВМР».

3) Про розподіл обовʼязків між членами атестаційної комісії.

4) Про затвердження графіка засідань атестаційної комісії КЗ «ДНЗ № 42 ВМР».

5) Про  визнання строку подання педагогічними працівниками документів, що свідчать про педагогічну майстерність та/або професійні досягнення та адреси електронної пошти (у разі подання в електронній формі).

2. 

09.10.2023

 

1) Про розгляд документів, поданих педпрацівниками  закладу дошкільної освіти, які проходять атестацію у 2024 році,   встановлення відповідності документів вимогам законодавства.

2) Про затвердження списків педагогічних  працівників закладу дошкільної освіти, які підлягають черговій атестації у 2024 році; визначення строків проведення атестації.

3) Про розгляд заяв щодо перенесення строку чергової атестації окремих педпрацівників на 1 рік.

4) Аналіз складу атестаційної комісії закладу на предмет наявності чи відсутності осіб, які відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є близькими особами педагогічних працівників, які атестуються в черговому порядку. Визначення відсутності конфлікту інтересів.

5) Про затвердження плану роботи атестаційної комісії.

6) Про затвердження строків проведення атестації.

3.

20.12.2023

1) Про розгляд документів, поданих педпрацівниками КЗ «ДНЗ № 42 ВМР», які проходять позачергову атестацію у 2024 році відповідно до поданих заяв, в межах повноважень атестаційної комісії І рівня, встановлення відповідності документів вимогам законодавства.

2) Про затвердження списків педагогічних працівників, які підлягають позачерговій атестації, на підставі поданих заяв; визначення строків проведення позачергової атестації та подання відповідних документів, внесення змін до графіку засідань (за потребою).

3) Про оцінювання професійних компетентностей педагогічних працівників.

4) Про вивчення практичного досвіду роботи окремих педагогічних працівників.

4.

12.03.2024

1) Про оцінювання професійних компетентностей педагогічних працівників закладу дошкільної освіти, які атестуються у 2024 році.

2) Про результати самооцінювання рівня професійних компетентностей педагогічних працівників закладу дошкільної освіти.

3) Про результати вивчення практичного досвіду роботи окремих педпрацівників КЗ «ДНЗ № 42 ВМР».

5.

14.03.2024

1) Про підсумки атестації педпрацівників КЗ «ДНЗ № 42 ВМР», які підлягають атестації комісією І рівня.

2) Про прийняття рішення про відповідність (невідповідність) педагогічних працівників закладу освіти займаним посадам, присвоєння кваліфікаційних категорій (педагогічних звань), встановлення відповідності раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям (педагогічним званням). 

 

Логін: *

Пароль: *