КЗ "ДНЗ № 42 ВМР"
"ПРОЛІСОК"

МЕТОДИЧНА ПАНОРАМА

" Педагог він - не має спочину,
він у пошуку завжди, в борні
щоб для світу майбутнє світило -
він запалить досвітні вогні.

А з досвітнього вогника в серці
виростає велике життя
І його ж не змінити, не стерти,
А прожить треба все до пуття.

Бо працюєм вест вік, без кінця,
Щоб в житті із малесеньких зірок
виростали великі сонця".

/З. Солярик/

                                                     

 

 

РОБОТА В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ  ЗАКЛАДІ «ПРОЛІСОК» ВЕДЕТЬСЯ ЗГІДНО РІЧНОГО ПЛАНУ

План спрямований на виконання завдань Закону України “Про дошкільну освіту” та Базового Компоненту дошкільної освіти.

Педколектив ДНЗ працює над всебічним загальним розвитком вихованців відповідно до їхніх потенційних можливостей, формування базису особистісної культури: самообслуговування, комунікації, пізнавальної мотивації, бажання і вміння вчитися.

Головним напрямком діяльності кожного вихователя були і залишаються охорона, зміцнення здоров`я дітей, забезпечення необхідних умов для їх фізичного та психічного розвитку.

Методична робота ведеться згідно у слідуючих напрямках:

  • створення атмосфери творчості, психологічної перебудови стосунків у педколективі;
  • знайомство і впровадження інноваційних освітніх технологій;
  • підвищення професійної компетентності вихователів;
  • вивчення особистісних особливостей вихователів для кращої організації їх роботи.   

 

 

 

                                                         

 

Методична мета

 

  • збагачення педагогів новими, інноваційними методами та засобами навчання та виховання;
  • постійне вдосконалювання навичок самоосвіти, надання педагогу кваліфікованої допомоги, як у питаннях теорії, так і в практичній діяльності, у підвищенні результатів його педагогічної праці;
  • створення такого освітнього простору, де в повному обсязі реалізовується творчий потенціал педагогічного колективу і кожного зокрема.

Навчально-методична база та ефективність її використання
під час навчально-виховного процесу

 

Адміністрацією та педагогічним колективом ЗДО створені належні умови для всебічного повноцінного розвитку, комфортного перебування дітей в дошкільному закладі.

Оформлення приміщень дошкільного закладу та груп, музично-спортивної зали є педагогічно доцільним, відповідає естетичним та педагогічним вимогам. 

Змістовне та естетичне оформлення групових приміщень, спальних кімнат, роздягалень кожної вікової групи відповідає вибраній назві: ясельні групи «Пустунчики», »Капітошка», «Гномики», ІІ молодша група "Метелики», «Пізнайки», «Сонечко», середні групи «Калинка», «Ромашка», «Казочка», старші групи «Віночок», «Ведмедики», «Дзівоночок».

                                

При організації та облаштуванні предметно - розвивального простору у групових приміщеннях врахована його величезна значимість для становлення особистості.

Для забезпечення потреби дітей гнучко, варіативно використовувати простір, почуватися володарями ігор та іграшок, виявляти свої інтереси, займатися улюбленими справами, вихователі постійно трансформують оснащення осередків розвитку: ігрові, осередок образотворчої діяльності, етнографічний, розвиваючих ігор, чергових, тощо. Тематичні осередки оформлено й наповнено матеріалами, посібниками та іграшками так, щоб підказати дітям вид діяльності та способи дій, а у відповідних ігрових зонах – сюжет гри та способів його реалізації. При цьому враховано вимоги відповідності предметно-розвивального середовища віковим особливостям вихованців, що дозволяє задовольнити індивідуальні інтереси дітей, зробити розвивально-пізнавальний процес диференційованим. Облаштування простору кожної групової кімнати дає можливість вихованцям діяти як невеличкими підгрупами, так й індивідуально.

У кожній віковій групі обладнано методичні шафи, де накопичено і систематизовано весь дидактичний, наочний матеріал для організації пізнавально-розвивальної діяльності з дітьми відповідного дошкільного віку.

Осередком здійснення пізнавально-розвивальної діяльності та роботи з педагогічними кадрами в дошкільному закладі є методичний кабінет.

Матеріали, зібрані в методичному кабінеті, систематизовані та розташовані для зручного використання, що відображено у каталозі методичного кабінету Окремими розділами виділено нормативні документи, документація вихователя-методиста; матеріали атестації працівників; співпраця зі школою, родиною, матеріали перспективного педагогічного досвіду. 

Для реалізації одної з основних функцій роботи методичного кабінету – забезпечення комплексного творчого процесу, під час якого здійснюється практичне навчання педагогічних працівників, оволодіння ними ефективними формами і методами роботи з дітьми, створено каталоги: дитячої художньої літератури, методичної літератури, дидактичних ігор, періодичних видань, книгу обліку іграшок та посібників, книгу отримання та видачі посібників, окремо створено картотеку демонстраційних картин.

У методичному кабінеті зібрано матеріали з досвіду роботи вихователів, муз керівників та фізінструктора. Це інформації, доповіді, підготовлені вихователями для виступів на педрадах, зразки планування, проведення тематичних днів, тижнів та декадників, методичні рекомендації, матеріали діагностичного обстеження рівнів засвоєння дітьми програми для здійснення індивідуально та диференційованого підходу до кожного вихованця, конспекти занять, сценарії свят, кращі дитячі роботи.

У методичному кабінеті регулярно організуються тематичні виставки, матеріали яких ефективно використовуються педагогами під час навчально-виховного процесу.

                                                                  

 

Науковий рівень методичної роботи

 

Зміст методичної роботи в дошкільному навчальному закладі «Пролісок» будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психоголо-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, інформації про перспективний педагогічний досвід.

Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно - орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі ідеї викладені у програмі дошкільного навчального закладу 2011-2016 н.р., обговорюються на педагогічних радах, під час індивідуальних і групових консультацій, на їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів. Відповідна увага приділяється психологічному аспекту реалізації гуманістичного підходу до розвитку вихованців, що відображається у тематиці запланованих методичних заходів на навчальний рік: педагогічних радах, конференціях, роботах творчих та динамічних груп, семінарах, методичних об’єднаннях, консультаціях, відкритих показах, майстер-класах та тренінгах.

Різноманітність форм, зміст та дієвість методичної роботи

Методична робота в дошкільному закладі відповідає структурі методичної роботи з педагогічними кадрами.В роботі з педколективом впроваджуються масові (педради, семінари, майстер-класи, тренінги,методоб’єднання), групові (семінари-практикуми, творчі та динамічні групи) та індивідуальні (самоосвіта, курсова перепідготовка) форми методичної роботи.

В дошкільному закладі створені належні умови для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетентності педагогів. 

Адміністрація дошкільного закладу здійснює планування на п’ять років курсової перепідготовки педагогів. Практикуються звіти вихователів про проходження курсової перепідготовки на методгодинах.

Належна увага приділяється роботі з молодими вихователями. У дошкільному закладі працюють 2 молодих спеціалістів. За кожним з молодих вихователів закріплено досвідченого педагога-наставника.

 

Широко використовуються традиційні інтерактивні форми методичної роботи, особливо під час проведення педагогічних рад, загальних та групових батьківський зборів: круглий стіл, методичні посиденьки, конференції, диспути, дискусії, «мозковий штурм», «метод вільного мікрофона» тощо.

Однією з масових форм методичної роботи в закладі є організація виставок, як тимчасових так і постійно діючих. Це виставки дитячої творчості, спільних робіт дітей з батьками, виставки творчих робіт працівників закладу.

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами носить діагностично-прогностичний характер, базується на глибокому аналізі роботи при проведенні навчально-виховного процесу. Діагностування педагогів проводиться систематично за допомогою анкет та діагностичних карт. Цьому питанню постійно приділяється велика увага, що дозволяє вчасно коректувати і надавати методичну допомогу у розв’язанні проблемних завдань і визначенні її форм.

 

Логін: *

Пароль: *