КЗ "ДНЗ № 42 ВМР"
"ПРОЛІСОК"

Річний звіт про діяльність закладу

   

Звіт

завідувача КЗ «ДНЗ № 42 ВМР»  Жаркової Тетяни Семенівни  перед  колективом  і громадськістю  за 2022/2023  навчальний рік  

(онлайн – режим)

         Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

        Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.   Дитячий садок – це перша і дуже важлива сходинка в освіті дошкільнят.

         Даний звіт – засіб забезпечення інформаційної відкритості та прозорості роботи нашого закладу.

Головними завданнями мого звіту, як засобу інформування  громадськості є:

  • Підвищення відкритості дошкільного закладу;
  • Задоволення інформаційної потреби різних груп  користувачів: це і батьки, і педагоги, і засоби масової інформації та органи влади;
  • Забезпечення ресурсу «довіри і підтримки» до дитячого садка

          Виконуючи план роботи на 2022/2023 навчальний рік, колектив дошкільного закладу на протязі року працював творчо і відповідально.

Забезпечення збереження та розвитку мережі груп та формування дитячого контингенту

           Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №42 загального розвитку  побудовано за типовим проектом.  Заклад працює за 12 годинним  режимом  5 днів ( субота, неділя – вихідні, святкові ).

Проектна потужність – 12 груп; фактично функціонує  12 груп.

Планова  кількість – 272 дитини;

Фактичний склад за списком – 270 дітей. Комплектування дошкільного начального закладу проводиться у відповідності  з нормативно-правовими документами Міністерства освіти та науки України.

Склад мережі  розміщений на сайті ДНЗ:

- 3 групи раннього віку ( 3-ій  рік житя) – 36 дітей;

- 3 групи молодшого віку ( 4 –й рік життя)- 74 дітей;

- 3 групи середнього віку ( 5-й  рік життя) -78 дітей;

- 3 групи старшого віку ( 6 –й рік життя) – 82 дітей;

Забезпечення кадрами та створення умов для професійного росту

         Дошкільний навчальний заклад   укомплектовано  медичними кадрами, осбслуговуючим персоналом.  На вакансії –8 ставок вихователя (тимчасово).

Аналіз складу педагогічних працівників

        за кваліфікаційними категоріями наступний:

« спеціаліст вищої категорії категорії». -   2 педагоги (Літвінова Н.І., Сапун І.А.,)

« спеціаліст першої  категорії'»–2 педагог а (Волинець Ю.М., Коваль І.В.)

« спеціаліст другої категорії'»–1 педагог (Поліщук М.А.)

« спеціаліст » - 4 педагога

11 тарифний розряд –3 педагога

        За критерієм педагогічний стаж:

до 3-х років – 1 педагог

від 3 до 5 років – 3 педагога

від 5 до 10 років – 2 педагога

від 10 до 15 років –3 педагога

від 15 до 20 років –1 педагог

- від 20 до 25 років – 1 педагог

- більше 30 років - 2 педагога ( Журавель Н.В., Панасюк В.П.. )

Забезпечення виконання річних завдань та плану роботи на 2022/2023 навчальний рік

У 2022/2023  навчальному році зусилля коллективу були спрямовані на вирішення наступних завдань:

1.Продовжувати роботу над формуванням мовленнєвої компетентності дошкільнят на  основі виховання національно-патріотичних почуттів.

2.Удосконалювати рівень набуття дітьми досвіду соціалізації , через принцип успішної організації трудової діяльності.

3.Продовжувати роботу по реалізації освітніх завдань з охорони здоровя та фізичного розвитку дітей дошкільного віку в нових соціальних умовах воєнного стану.

Забезпечення якості виконання Базового компонента дошкільної освіти та Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»

             Управлінські заходи у 2022/2023 н.р. були спрямовані на здійснення комплексного безперервного навчання та виховання кожного дошкільника.

             Саме річним планом регламентувалася організація методичної  роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес згідно з концептуальними засадами Базового компонента дошкільної освіти. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків.  Під керівництвом  вихователя-методиста  Журавель Н.В.педагогічний колектив мав змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний.

Форми підвищення кваліфікації педагогів.

          Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової  майстерності : самоосвіта, перегляди занять , використання кращого досвіду вихователів ДНЗ, міста, інших областей, проходження курсів  підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів освіти області у КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» (в онлайн-режимі).

За минулий навчальний рік на курсах підвищення кваліфікації при КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» підвищили свою фахову майстерність 4 педагога.

Проатестовано 3 педагога.

Інноваційні технології

         Упродовж 2022 /2023 навчального  року в освітній процес впроваджувалися новітні педтехнології:

         Вихователі груп раннього віку №1,3,5 (Панасюк В.П., Александру Т.В.,  Крамар М.В.  впроваджували програму І.О. Ликової «Формування естетичного ставлення і художніх здібностей в образотворчій діяльності», С.В. Циганова «Інноваційні технології з образотворчої діяльності».

        Вихователі середньої групи  №2 Сапун І.А., Літвінова Н.І. ; молодшої групи № 11Щерба Л.В/ , Мержвінська А.О. – вивчають методику  Г.Тарасенко «Естетико – екологічне виховання».                                                                                                              

        Вихователі  середньої рупи №4 Коваль І.В.; середньої групи №12 Волинець Ю.М.. – методику  К.Л. Крутій, «Використання опорних схем  на заняттях з мовленнєвим навантаженням».

         Вихователі молодшої групи  групи №9 Назарова І.М.; молодшої групи №6 Поліщук М.А.  – впроваджують технологію  І.О.Ликової «Формування естетичного ставлення і художніх здібностей в образотворчій діяльності».     

Методична робота в ЗДО

         Нажаль, у зв’язку з призупиненням роботи закладу., переведенням вихованців на дистанційне навчання, в річний план роботи закладу внесено обмежувальні заходи. Вихователем-методистом складено план дистанційних методичних заходів на даний період, скоординовано віддалену роботу педагогів за допомогою блоків завдань :  самоосвіта, взаємодія з дітьми, взаємодія з родинами вихованців. Педагогами складено індивідуальні плани роботи.

        Методична робота в ЗДО була максимально гнучкою, з  метою підвищення теоретичного рівня педагогів з різних галузей педагогіки, рівня їхньої поінформованості про педагогічні технології. А також для сприяння обміну досвідом заплановано та проведено такі методичні заходи

Педагогічні ради:

«Формування мовленнєвої компетентності дошкільнят як основи виховання національно-патріотичних почуттів» -  24.11.2022;

«Формування природничої обізнаності дошкільників з використанням трудового навчання та технологій у процесі дослідницького навчання» - 18.05.2023.

В online-режимі в період з 01.12.2022. по 08.12.2022 року проведено інформаційно-роз’яснювальний тижневик щодо інклюзивної освіти «Рівний рівному», з 06.02.2023 р. по 10.02.2023 р. проведено інформаційний марафон «Дбаємо про фізичне здоров’я та психологічний імунітет», екологічний марафон «Ми творимо планету власноруч» (24.04. - 28.04.2023 р.), Тиждень знань безпеки життежіяльності  (17.04.  -  21.04.2023 р.), Тиждень безпеки дитини (15.05.-19.05.2023 р.).

В ході атестації  педагоги

Крамар М.В. - провела відкриті заходи : колективний перегляд заняття «Моделювання української народної казки «Рукавичка»» (інтегроване заняття), «Зиму проводжаємо, весну зустрічаємо» (фізкультурна розвага) , творчу майстерню «Виготовлення новорічної іграшки в техніці «Артишок».

Поліщук М.В.- провела відкриті заходи : колективний перегляд заняття «Подорож до країни Сенсорики »( Інтегроване заняття з пріоритетом логіко-математичних завдань та сенсорного розвитку), «Зайчикові іменини», творчу майстерню «Квіти з торочених стрічок»(виготовлення  квітів нетрадиційною технікою).

Коваль І.В.- провела відкриті заходи : колективний перегляд заняття «Подорож з Робокарами» (інтегроване заняття з пріоритетом комунікатив ного розвитку особистості) , творчу майстерню  «Чарівна куля кусудама».

      В ході відкритих показів різних форм роботи педагоги продемонстрували свою фахову майстерність, творчість, уміння цікаво і невимушено залучати дитячу зацікавленість упродовж всього заходу. Кожен переглянутий захід свідчив про велику попередню роботу з малятами і батьками. У кожного вихователя спостерігався свій особистий стиль підготовки та проведення освітньої роботи  з вихованцями, у кожного педагога – були творчі родзинки. Які варто запозичити іншим та впровадити у свою практику роботи.

      Творча група педагогів дошкільного закладу (завідувач Жаркова Т.С., вихователь-методист Журавель Н.В., вихователі Коваль І.В., Крамар М.В., Есаулова Л.І., Поліщук М.А., Павлюк І.О., Щерби Л.В., Мержвінська А.О., Волинець Ю.М.) взяла участь у конкурсі із тематичних номінацій в рамках Чотирнадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2023» та презентувала  наукову роботу та напрацювання з дослідницького навчання предметів природничо-математичного циклу в  умовах Всеукраїнського експерименту дослідницького проекту «Clever: School of Natural and Mathematical Sciences».

       За перемогу в конкурсі з тематичної номінації «Експериментальна математика в природничих науках і технологіях: від ідеї до прототипу» в рамках Чотирнадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти - 2023» дошкільний заклад нагороджений золотою медаллю та Дипломом  за презентацію досягнень і активну участь із підвищення якості національної системи освіти

         В червні місяці проведено l етап онлайн-конкурсу «Україна сильна, незламна, талановита», який проходив у рамках фестивалю дитячої творчості «Сяйво талантів». Висловлюємо щиру подяку всім учасникам за те, що подарували нам частинку тепла, доброти, надії, таких потрібних нам в цей непростий час.

Грамотами комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад № 42 Вінницької міської ради" за участь l етапі онлайн-конкурсу нагороджені:

Косуля Анастасія, вихованка середньої групи № 12;

Федоренко Орест, вихованець другої молодшої групи № 9;

Колчанова Софія, вихованка другої молодшої групи № 9;

Гнатенко Давід, вихованець середньої групи № 12;

Устій Марія, вихованка середньої групи № 12;

Комаринська Катерина, вихованка другої молодшої групи № 11;

Кравцун Марія, вихованка другої молодшої групи № 11;

Курилова Тетяна, вихованка другої молодшої групи № 11.

Організація роботи щодо зміцнення здоров’я дітей та їх  медичного супроводу

         Серйозну увагу педагогічний та медичний персонал приділяв питанням охорони та зміцнення здоров’я дітей, їх фізичному розвитку.  Формувалася у дітей система валеологічних знань про свій організм, про користь занять з фізичної культури,  про гігієну особисту та чистоту навколишнього середовища. 

        Колектив створював умови для емоційного благополуччя  дитини, будував  навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи. Вихователі під керівництвом старшої медичної сестри  поглиблювали свої знання з фізичного виховання дітей та організації гігієнічного виховання.  

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором

        Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

       Між адміністрацією та профспілковим  комітетом  існує тісний зв’язок.

       Мікроклімат в колективі можна визнати добрим. Створені належні  умови для здійснення навчально – виховної роботи,  відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає  за свій обсяг роботи, з відповідальністю відноситься до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків. Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності працівників. Провідним у роботі дошкільного закладу є забезпечення фахового удосконалення щодо формування освіти, реалізації принципів її гуманізації, демократизації, переорганізації процесу навчання та головне - розвитку особистості дитини.

Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення

         У дошкільному навчальному закладі ведеться робота по моральному та матеріальному стимулюванню педагогічних працівників.  та обслуговуючого персоналу.

       При отриманні щорічної основної відпустки педпрацівники отримують, крім відпускних  -  оздоровчі в розмірі місячного посадового окладу, обслуговуючий персонал  оздоровчих не отримує.  Працівникам, які перебувають на лікарняних, виплачують кошти за рахунок фонду та закладу.

        Всі педагогічні працівники отримують доплати за вислугу років та категорію,  20% за престижність професії.

Забезпечення виконання Закону України «Про звернення громадян»

       На виконання Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення»,   в дошкільному навчальному закладі здійснюється робота зі зверненнями: ведеться  журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, доступно розміщені номера телефонів гарячих ліній.

      Переважають звернення з питань влаштування дітей у дошкільний заклад, Усні звернення  з питань  оформлення дітей у дошкільний заклад, щодо працевлаштування. Порушені питання розглянуті, надані відповіді. Письмових звернень не зареєстровано.

Розвиток  матеріальної бази ДНЗ

      Найбільш складним та відповідальним напрямком у роботі завідувача є  збереження, зміцнення та розвиток  матеріальної бази ДНЗ.  Для забезпечення потреб дітей гнучко, варіативно використовувати розвивальний простір, виявляти свої інтереси, займатися улюбленими справами, вихователі постійно трансформують оснащення осередків розвитку: ігрові зони, куточки самостійної художньої діяльності, книги, природи, розвиваючих ігор, мовно-театральні, національні, чергових тощо. Разом з тим тематичні куточки оформлені та наповнені матеріалами, посібниками та іграшками не в достатньому обсязі, що не дозволяє повністю задовольнити індивідуальні інтереси дітей, зробити навчально-виховний процес диференційованим. Саме тому, педагогічний колектив продовжує працювати над створенням розвивального предметно-ігрового середовища.

          Впродовж  2022-2023  навчального  року   матеріально-технічна база  утримується  за рахунок  силами вихователів .  

Дошкільному навчальному закладу  вже 50 років. Ми бачимо, що він у задовільному стані  завдяки спільним зусиллям колективу та батьків.  Проте питання оновлень залишається актуальним.  Залишається проблемою  , заміна сантехнічного обладнання,  відсутність сучасних агрегатів на пральні.

       Нелегкий 2022/2023навчальний рік, який війна розділила на дві половини – до 24 лютого і після. На жаль, і цього року в нашому садочку урочисто не відбулося Випускне свято, дітки не зібралися у святковій залі. Але стіни рідного дитячого садка тримають у собі ностальгію за дзвінкими дитячими голосами. Дуже шкода, що випускники не отримали свята, яке буває раз у житті. Але Країна Знань перегорнула ще одну свою сторінку та надихає рухатись далі. Нагадайте, яким був цей рік,а  який був садочок із  радісними усмішками та голосним  дитячим сміхом.
      Багато з Вас перебувають за межами країни, багато рідних нам людей стоять на захисті нашої рідної України. Ми дивимось  на самих себе та на життя з іншого боку. Ми навчились цінувати речі, яких раніше навіть не помічали. Але, не зважаючи на все це, для дітей  – це успішне подолання чергового рубежу в дошкільному житті, наші випускники  вирушають у самостійне доросле життя. Залишаються позаду  найбільш безтурботна та щаслива пора життя.  Бажаємо, щоб цей шлях для них був щасливий, сповнений гарними подіями і здобутками. Віримо, що Вони реалізують власні здібності, таланти, побудують власну успішну долю, будуть гідними творцями свого життя і справжніми патріотами своєї країни!

       Глибоко вдячні вихователям і батькам! Ви вклали у своїх вихованців і душу, і серце, і знання! Своєю любов’ю та невтомною працею допомагали пізнавати світ, прищеплювали найвищі моральні цінності.
        Щиро бажаємо усім міцного здоров’я, успіхів, особистих перемог, реалізації задумів і творчих планів!
        Дякуємо УСІМ за нелегкий, але все ж чудовий навчальний рік!

 

 

 

Логін: *

Пароль: *