ЗДО №42, ДНЗ №42 ”Пролісок”, Вінниця
Вінницька область, Вінницький район

Річний звіт про діяльність закладу

   

Звіт

завідувача КЗ «ДНЗ № 42 ВМР»  Жаркової Тетяни Семенівни  перед  колективом  і громадськістю  за 2021-2022  навчальний рік.      ( онлайн – режим )

 

        Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

         Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.   Дитячий садок – це перша і дуже важлива сходинка в освіті дошкільнят.

         Даний звіт – засіб забезпечення інформаційної відкритості та прозорості роботи нашого закладу.

 Головними завданнями мого звіту, як засобу інформування  громадськості є:

·         Підвищення відкритості дошкільного закладу;

·         Задоволення інформаційної потреби різних груп  користувачів: це і батьки, і педагоги, і засоби масової інформації та органи влади;

·         Забезпечення ресурсу «довіри і підтримки» до дитячого садка

       Виконуючи план роботи на 2021-2022 навчальний рік, колектив дошкільного закладу на протязі року працював творчо і відповідально.

 

    Забезпечення збереження та розвитку мережі груп та формування дитячого контингенту

         Дошкільний навчальний заклад ( ясла-садок) №42 загального розвитку  побудовано за типовим проектом.  Заклад працює за 12годинним  режимом  5 днів ( субота,неділя, святкові – вихідні).

Проектна потужність – 12 груп; фактично функціонує  12 груп.

Планова  кількість – 289 дітей;

       Фактичний склад за списком – 320 дітей. Комплектування дошкільного начального закладу проводиться у відповідності  з нормативно-правовими документами Міністерства освіти та науки України.

Склад мережі  розміщений на сайті ДНЗ:

- 3 групи раннього віку ( 3-ій  рік житя) – 72 дитини;

- 3 групи молодшого віку ( 4 –й рік життя)- 78 дітей;

- 3 групи середнього віку ( 5-й  рік життя) -79 дітей;

- 3 групи старшого віку ( 6 –й рік життя) – 91 дитина;

 

Забезпечення кадрами та створення умов для професійного росту

        Дошкільний навчальний заклад   укомплектовано  медичними кадрами, осбслуговуючим персоналом.  На вакансії –2 ставки вихователя ( тимчасово).

Аналіз складу педагогічних працівників:

      за кваліфікаційними категоріями наступний:

  « спеціаліст вищої категорії категорії». -   2 педагоги ( Літвінова Н.І., Сапун І.А.,)

 « спеціаліст І  категорії'»–1 педагог ( Волинець Ю.М.)

« спеціаліст ». - 18 педагогів

 10 тарифний розряд –4 педагога

За критерієм педагогічний стаж:

- до 3-х років – 8 педагогів

- від 3 до 5 років – 1 педагог

- від 5 до 10 років – 2 педагога

- від 10 до 15 років –7 педагогів

- від 15 до 20 років –3 педагога

- від 20 до 25 років – 3 педагога

- більше 30 років - 1 педагог ( Панасюк В.П. )

 

     Забезпечення виконання річних завдань та плану роботи на 2021-2022 навчальний рік

        У 2021-2022  навчальному році зусилля коллективу були спрямовані на вирішення наступних завдань:

1. Удосконалювати рівень набуття дітьми досвіду соціалізації , через принцип успішної організації ігрової діяльності.

2. Продовжувати роботу над формуванням зв’язного мовлення , використовуючи  інтерактивні технології розвитку мовлення дітей дошкільного віку

3. Забезпечувати результативність освітньої та оздоровчої роботи в ДНЗ. Готовність шести річок до навчання в НУШ.

 

      Забезпечення якості виконання Базового компонента дошкільної освіти та програми «Дитина»

           Управлінські заходи у 2021-2022 н. р. були спрямовані на створення оптимальних комфортних умов для перебування дітей раннього та дошкільного віку та здійснення комплексного безперервного навчання та виховання кожного дошкільника.

          Саме річним планом регламентувалася організація методичної  роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес згідно з концептуальними засадами Базового компонента дошкільної освіти. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків.  Під керівництвом  вихователя-методиста  педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний.

 

    Форми підвищення кваліфікації педагогів.

       Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової  майстерності : самоосвіта, взаємовідвідування занять, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів ДНЗ, міста, інших областей, проходження курсів  підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів освіти області у КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» (в онлайн-режимі).

За минулий навчальний рік на курсах підвищення кваліфікації при КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» підвищили свою фахову майстерність 5 педагогів.

 Проатестовано 7 педагогів. 

 

    Інноваційні технології.

       Протягом 2021 – 2022 навчального  року в освітньо – виховний процес впроваджувалися новітні педтехнології:

  • Вихователі груп раннього віку №1,3,5(Панасюк В.П., Александру Т.В., Чумакова Н.В., Крамар М.В., Войчишина Г.В.)  впроваджували програму І.О. Ликової «Формування естетичного ставлення і художніх здібностей в образотворчій діяльності», С.В. Циганова «Інноваційні технології з образотворчої діяльності»
  •    Вихователі молодшої  групи  №2 Сапун І.А., Літвінова Н.І. ; старшої групи № 11Щерба Л.В/ , Мержвінська А.О. – вивчають методику  Г.Тарасенко «Естетико – екологічне виховання»                                                                                                              
  •  Вихователі  молодшої  групи №4  Бронз М.О., Коваль І.В.; середньої групи №12 Волинець Ю.М.. – методику  К.Л. Крутій, «Використання опорних схем  на заняттях з мовленнєвим навантаженням»
  • Вихователі старшої групи  групи №9 Назарова І.М., Єсаулова Л.І.; старшої групи №6 Поліщук М.А. ,Юрєва А.М. – впроваджує технологію  І.О.Ликової «Формування естетичного ставлення і художніх здібностей в образотворчій діяльності»     

 

       Гурткова робота

Окрім навчальних занять згідно затвердженого розкладу, проводилась гурткова робота   з  вихованцями:

  •  «Барвистий світ» (малювання нетрадиційними техніками)  вихователь Каленик Н.І. група №7
  • «Дивоцвіт» (патріотичне спрямування) Літвінова Н.І. група №2
  • «Таємниці дитячого мовлення» Волинець Ю.М. група №12
  • «Паперові фантазії» Бронз М.О. група №4
  • «В доброму світі дідуся Василя» (ілюстрації за творами В.Сухомлинського) Щерба Л.В. група №11
  • «Вправні долоньки» (зображувальна діяльність.Ліплення) Поліщук М.А. група №6

    Заняття у гуртках дозволяють дітям розвивати індивідуальні здібності та нахили, проявляти творчість.

 

     Організація роботи щодо зміцнення здоров’я дітей та їх  медичного супроводу

             Серйозну увагу педагогічний та медичний персонал приділяв питанням охорони та зміцнення здоров’я дітей, їх фізичному розвитку.  Постійно велась робота по формуванню правильної постави, профілактики плоскостопості. Використовувалися загартування, як профілактика застудних захворювань. Формувалася у дітей система валеологічних знань про свій організм, про користь занять з фізичної культури,  про гігієну особисту та чистоту навколишнього середовища. 

     Колектив створював умови для емоційного благополуччя  дитини, будував  навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи. Вихователі під керівництвом старшої медичної сестри  поглиблювали свої знання з фізичного виховання дітей та організації гігієнічного виховання

           Медичними працівниками та адміністрацією здійснюється постійний  контроль  за  дотриманням  режиму  в  групах, їх санітарним  станом.  Щорічно  проводиться  діагностика всіх  дітей  ДНЗ,  щоденний огляд  працівників  харчоблока  на  наявність захворювань. Тому  вірогідність  зараження  дитини  у  ДНЗ  зведена  до  мінімуму.   

    

          Аналіз  відвідування за 2021 рік

          В загальному відвідування дітьми закладу у 2021 році становить 73,2%. Щомісячно  проводиться аналіз причин відсутності дітей. У більшості випадків – це безпричинне відвідування. Причинами пропусків є:  низька платеспроможність батьків, перебування у відпустці по догляду за дитиною, яка вже відвідує ДНЗ, безробіття. Педагогічному колективу слід працювати над підвищенням відсотка відвідуваності дітей.

 

Організація раціонального харчування

        Одним з пріоритетних напрямків діяльності керівника ДНЗ  є зміцнення здоров’я дітей та попередження випадків шлунково-кишкових захворювань, організація  раціонального  харчування дітей. Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.       Медичною  сестрою  складається меню-розкладка з урахуванням єдиного сезонного меню та технологічних карток,  погоджених міськім управлінням Головного управління  Держспродпоживслужби.

         Продукти харчування, що постачаються в дитсадок,  мають сертифікати якості та відповідності. Ціна продуктового набору на день складає   25,50  грн. для дітей ясельного віку та  34,50 грн.  для дітей  садових груп.

   На постійному  особистому контролі тримаємо оплату за харчування. У  нас є заборгованості по батьківській оплаті. Вихователями усіх  груп ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома.

         Контроль за організацією харчуванням здійснювався щодня на протязі року.       Ведеться  бракераж сирих  продуктів, бракераж  готової  продукції. Відслідковується суворе додержання  строків    реалізації   продуктів, які швидко псуються.                                На  контролі  питання   дотримання  технологічного  процесу  приготування   їжі,  смакових якостей готових  страв. Результати  систематичного контролю якості страв з боку управлінням Держспродпоживслужби свідчать про задовільну роботу працівників харчоблоку.

     

         Забезпечення соціального захисту та підтримки вихованців ДНЗ

          Одним із напрямків роботи адміністрації ДНЗ є забезпечення прав усіх дітей на  сім’ю, турботу та виховання.

Пільгові категорії   - 43 дітей ,  з них:

діти з малозабезпечених сімей  - 3 дітей

багатодітних сімей – 17 дітей

діти , батьки яких є учасниками АТО -   29 дітей

діти з інвалідністю  - 1дитина

дитина напівсирота – 1 дитина

позбавлених  батьківського піклування - 1дитина      

На початок року було складено та надано до центральної бухгалтерії № 3  списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів видано наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування: діти з       малозабезпечених  сімей  та сімей АТО отримували харчування – з 100% знижкою,  діти,  дитина -інвалід      користується 100% пільгою.

       З метою забезпечення своєчасного та в повному обсязі обліку дітей дошкільного віку, для прогнозування мережі дошкільного навчального закладу, відповідно до освітніх запитів населення та створення умов для здобуття громадянами дошкільної освіти за дошкільним навчальним закладом була визначена та закріплена територія обслуговування.

 

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором

    Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

       Між адміністрацією та профспілковим  комітетом  існує тісний зв’язок.

   Мікроклімат в колективі можна визнати добрим. Створені належні  умови для здійснення навчально – виховної роботи,  відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає  за свій обсяг роботи, з відповідальністю відноситься до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків. Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності працівників.             Провідним у роботі дошкільного закладу є забезпечення фахового удосконалення щодо формування освіти, реалізації принципів її гуманізації, демократизації, переорганізації процесу навчання та головне - розвитку особистості дитини.

 

    Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення

        У дошкільному навчальному закладі ведеться робота по моральному та матеріальному стимулюванню педагогічних працівників.  та обслуговуючого персоналу.

       При отриманні щорічної основної відпустки педпрацівники отримують, крім відпускних  -  оздоровчі в розмірі місячного посадового окладу, обслуговуючий персонал  оздоровчих не отримує.  Працівникам, які перебувають на лікарняних, виплачують кошти за рахунок фонду та закладу.

        Всі педагогічні працівники отримують доплати за вислугу років та категорію,  20% за престижність професії.

 

      Забезпечення виконання Закону України «Про звернення громадян»

        На виконання Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення»,   в дошкільному навчальному закладі здійснюється робота зі зверненнями: ведеться  журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, доступно розміщені номера телефонів гарячих ліній.

       Переважають звернення з питань влаштування дітей у дошкільний заклад, Усні звернення  з питань  оформлення дітей у дошкільний заклад, щодо працевлаштування,  з питань оплати за харчування дітей,  з питань виховання та догляду за дітьми. Порушені питання розглянуті, надані відповіді. Письмових звернень не зареєстровано.

 

 Розвиток  матеріальної бази ДНЗ

      Найбільш складним та відповідальним напрямком у роботі завідувача є  збереження, зміцнення та розвиток  матеріальної бази ДНЗ.  Для забезпечення потреб дітей гнучко, варіативно використовувати розвивальний простір, виявляти свої інтереси, займатися улюбленими справами, вихователі постійно трансформують оснащення осередків розвитку: ігрові зони, куточки самостійної художньої діяльності, книги, природи, розвиваючих ігор, мовно-театральні, національні, чергових тощо. Разом з тим тематичні куточки оформлені та наповнені матеріалами, посібниками та іграшками не в достатньому обсязі, що не дозволяє повністю задовольнити індивідуальні інтереси дітей, зробити навчально-виховний процес диференційованим. Саме тому, педагогічний колектив продовжує працювати над створенням розвивального предметно-ігрового середовища.

       Впродовж  2021-2022  навчального  року   спостерігається поліпшення  матеріально-технічної бази .  За рахунок батьківської громади та силами вихователів   

- Група № 2 зроблено косметичний ремонт в груповій та спальній  кімнаті.

- В групі № 5 замінено двері в туалетну кімнату.    

- Група № 7 зроблено косметичний ремонт в груповій та туалетній  кімнаті.

- Група № 11 зроблено косметичний ремонт в груповій кімнаті.

      Дошкільному навчальному закладу  вже 50 років. Ми бачимо, що він у задовільному стані  завдяки спільним зусиллям колективу та батьків.  Проте питання оновлень залишається актуальним.  Залишається проблемою  , заміна сантехнічного обладнання,  відсутність сучасних агрегатів на пральні.

     Нелегкий 2021-2022 навчальний рік, який війна розділила на дві половини – до 24 лютого і після. На жаль, цього року в нашому садочку урочисто не відбулося Випускне свято, дітки не зібралися у святковій залі. Але стіни рідного дитячого садка тримають у собі ностальгію за дзвінкими дитячими голосами. Дуже шкода, що випускники не отримали свята, яке буває раз у житті. Але Країна Знань перегорнула ще одну свою сторінку та надихає рухатись далі. Нагадайте, яким був цей рік, який був садочок із  радісними усмішками та голосним  дитячим сміхом.
Багато з Вас перебувають за межами країни, багато рідних нам людей стоять на захисті нашої рідної України. Цей навчальний рік особливий… Він змінив усіх нас. Ми подивились на самих себе та на життя з іншого боку. Ми навчились цінувати речі, яких раніше навіть не помічали. Але, не зважаючи на все це, для дітей  – це успішне подолання чергового рубежу в дошкільному житті, наші випускники  вирушають у самостійне доросле життя. Залишаються позаду  найбільш безтурботна та щаслива пора життя.  Бажаємо, щоб цей шлях для них був щасливий, сповнений гарними подіями і здобутками. Віримо, що Вони реалізують власні здібності, таланти, побудують власну успішну долю, будуть гідними творцями свого життя і справжніми патріотами своєї країни!

Глибоко вдячні вихователям і батькам! Ви вклали у своїх вихованців і душу, і серце, і знання! Своєю любов’ю та невтомною працею допомагали пізнавати світ, прищеплювали найвищі моральні цінності.
 Щиро бажаємо усім міцного здоров’я, успіхів, особистих перемог, реалізації задумів і творчих планів!
Дякуємо УСІМ за нелегкий, але все ж чудовий навчальний рік!

 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *